Nově - Prohlídky věže kostela

Datum: 07. 6. 2022
Kategorie: Akce

kostel sv. Maří Magdalény

V turistické sezóně bude věž přístupná každou 1. a 3. neděli v měsíci od 14 do 16 hod.

Pro rok 2022 to jsou dny :
19. 06. 
03. 07. 
17. 07. 
07. 08.
21. 08.
04. 09.
18. 09.

Možnost domluvy mimořádné prohlídky na tel.: 724 079 117.

Barokní jednoloďový kostel vybudoval v první třetině 18. století heřmanoměstecký stavitel František Jedlička podle návrhu pražského architekta Tomáše Haffeneckera. Během velkého požáru města v roce 1772 byla kostelní věž pobořena. Vnitřní výzdoba je barokní, autorem velkého malovaného oltáře je Josef Kramolín. Součástí výzdoby je také vzácný soubor soch od řezbáře Ignáce Rohrbacha z období, kdy byl kostel stavěn. V roce 1924 byl kostel restaurován a vyzdoben malbami akademického malíře Antonína Häuslera z Prahy. V kostele byly do roku 1907 varhany, jsou jednou třetinou varhan ze zrušeného kostela v Sedlci u Kutné Hory (druhá třetina je v Přelouči a o poslední se neví). Současné varhany byly zakoupeny za darované peníze roku 1907 a v roce 1994 byly restaurovány. Věž kostela měla kdysi kromě hodin i malovaný orloj, dílo Abrahama Chrudimského z roku 1646. Uvnitř věže bije 5 zvonů. Podle pověsti při slévání velkého zvonu v roce 1603 se protlačilo několik jeptišek, aby naházely do formy dukáty proto, aby zvon též zlatem zněl ke cti a slávě Boží. Zajímavostí je, že ve střeše věže je vidět komín od pece ve věžní světnici, kde ještě začátkem 20. století bydlel kostelník Vondráček, jehož všech jedenáct dětí, dcera a deset synů, se narodilo právě zde. Na obraze sv. Floriána umístěného na oltáři je znázorněn požár náměstí v roce 1772 a zachycuje původní podobu radnice, která rovněž vyhořela.

Prohlídky jsou realizovány ve spolupráci s  farnost Lázně Bohdaneč