ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KANALIZACÍ - Pavel Sekyrka

Kontaktní informace

Název:
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KANALIZACÍ - Pavel Sekyrka
IČ:
68462131
Ulice:
Živanice 132
Město:
Živanice
PSČ:
53342

Čištění venkovních a vnitřních přípojek kanalizací, čištění hlavních kanalizačních řadů, vytažení septiků, žump a sedimentačních jímek včetně odvozu a likvidace kalů, zkoušky těsnosti septiků a jímek, opravy porušených a netěsných kanalizací.

Telefon: +420 739 024 376