Pravidla uveřejňování příspěvků do Zpravodaje

Datum: 07. 5. 2018
Kategorie: Zpravodaj

Pravidla uveřejňování příspěvků do Zpravodaje

Pravidla redakční rady při schvalování uveřejňování příspěvků do Zpravodaje

  • Redakční rada schvaluje k otištění příspěvky do 5.000 znaků vč. mezer, které nejsou anonymní, neobsahují texty urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé.
  • Redakční rada postupuje v souladu s tiskovým zákonem.
  • Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor.
  • Otiskovány nebudou příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy.
  • Příspěvky nemusí obsahem  vyjadřovat názor redakce.
  • Redakční rada vnímá Zpravodaj jako živý organismus, který se neustále vyvíjí, je odrazem současného dění ve městě, a poskytuje prostor i respekt k názorům jeho občanů, jakožto formě jejich svobodného vyjádření v demokratické společnosti.